Kontakt

PROKURA sp. z o.o.
ul. Mokotowska 15 A lok. 1 B
00-640 Warszawa

NIP: 7010332552
Regon: 145973049
KRS: 0000408718
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5000,00 zł

Telefon: +48 883 561 716
Email: