Zarząd kryzysowy

Jako Kancelaria Prawna-Księgowa Prokura oferujemy Państwu pomoc w stworzeniu zarządu kryzysowego w firmie.

Przesłanki do stworzenia zarządu kryzysowego mogą być różnorakie. Najczęściej taką formę reprezentacji firmy stosuje się w przypadku:

  • kiedy dotychczasowy zarząd zrezygnował z pełnienia funkcji,
  • w sytuacji, kiedy istnieją przesłanki do sformułowania i realizacji planu naprawczego dla firmy,
  • w sytuacji kontroli w firmie,
  • gdy firma jest bliska upadłości,
  • w przypadku, kiedy są przesłanki ekonomiczno-prawne dla ogłoszenia upadłości firmy,
  • w każdej sytuacji, kiedy firma potrzebuje zmian i stworzenia nowej strategii działania na poziomie administracyjnym, prawnym, finansowym czy kadrowym.

Zarząd kryzysowy jest zarządem powołanym w konkretnym celu, mającym najczęściej sformułować i zrealizować nowy plan działania dla firmy. Powołując zarząd kryzysowy w firmie warto wziąć pod uwagę kompetencje nowego zarządu i jego dotychczasowe doświadczenie w realizacji trudnych spraw i w rozwiązywaniu kwestii spornych.

Zespół KPKP Prokura pomoże Państwu w podjęciu decyzji związanych z utworzeniem nowego Zarządu firmy. Przeprowadzimy dla Państwa badanie stanu firmy i wspólnie z Państwem podejmiemy decyzje dotyczące dalszych działań. Jeśli będzie taka potrzeba stworzymy dedykowany Państwu zarząd kryzysowy powołany w celu określonym podczas badania kondycji przedsiębiorstwa.