Odwołania, skargi i wnioski

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca bardzo często narażony jest na popełnienie błędu, którego konsekwencje mogą być znaczące. Wszelkie ruchy przedsiębiorcy mogą podlegać kontroli urzędów administracji państwowej takich jak: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Celny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Inspekcja Pracy. W ich wyniku mogą zostać wskazane uchybienia, błędy lub po prostu niewywiązywanie się z danego obowiązku. Co w takiej sytuacji można zrobić?

Wszystko zależy oczywiście od specyfiki problemu, który został Państwu wskazany. Bez wątpienia jednak można podjąć dialog z urzędem w celu wyjaśnienia i być może naprawienia sytuacji. W takiej sytuacji warto przekazać taką sprawę zewnętrznej firmie, doświadczonej w pisaniu odwołań, skarg i wniosków do urzędów.

Zespół Kancelarii Prawnej-Księgowej Prokura kompleksowo zajmuje się korespondencją z urzędami. Zalety zlecenia wyjaśnienia sprawy z urzędem firmie zewnętrznej to:

  • zyskują Państwo czas na obowiązki związane bezpośrednio z prowadzeniem własnej działalności;
  • minimalizują Państwo ryzyko popełnienia błędu, nieprawidłowo sformułowanego pisma, pominięcia daty na odpowiedź;
  • są Państwo na bieżąco informowani o przebiegu korespondencji i mają Państwo możliwość jej korygowania;
  • powierzają Państwo wykonanie zadania specjalistom znającym przepisy regulujące działania urzędników i potrafiącym wykorzystać narzędzia służące wyjaśnieniu sprawy;
  • w ramach działania gwarantujemy Państwu opiekę dedykowanego konsultanta, który będzie służył Państwu informacją na temat prowadzonej dla Państwa sprawy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu. Służymy pomocą w pisaniu odwołań, skarg i wniosków.